İçeriğe geç

Hakem Değerlendirme Süreci

II. Balıkesir Sempozyumu’na gönderilen özet ve tam metin bildiriler aşağıda belirtilen süreçlerden geçerek değerlendirilmektedir. Tüm süreçlerde bilimsel etik ilke ve kuralları takip edilmekte ve kör hakemlik süreci kullanılmaktadır.

Ön Değerlendirme

II. Balıkesir Sempozyumu’na gönderilen bildiriler şekilsel olarak incelenir. Yazım kurallarına uygun olarak düzenlenen bildiriler ilgili editöre gönderilir.

Editör Değerlendirmesi

Editöre gönderilen bildiriler ilgili editör tarafından detaylı olarak incelenir. Editör, bildirinin sürece alınmasına veya sürece girmeden iade edilmesine bu aşamada karar verir. Editör bildirileri özgünlük, dil kullanımı, Sempozyum kapsamına uygunluğu ve diğer bilimsel açılardan inceler. Hakemlik sürecine başlamasına karar verilen bildiriler şekilsel olarak detaylı incelenir. Bu inceleme sonucunda var ise gerekli düzeltmeler yazar(lar) tarafından gerçekleştirilir ve uygun bulunan bildirilerin kör hakemlik süreci başlatılır.

Hakem Değerlendirmesi

II. Balıkesir Sempozyumu’na gönderilen tüm bildiriler için çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanır. Hakem değerlendirme süreci başlatılan bildiriler, uzmanlık alanları uygun olan en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir.

Hakemler değerlendirmelerini bilimsel ilke ve kurallara uygun olarak, hakem değerlendirme formunu takip ederek gerçekleştirirler. Hakemler bir bildiriyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme isteyebilirler. Hakem değerlendirmeleri sonucunda hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler ve/veya öneriler yazar(lar)a iletilir ve ilgili değişikliklerin gerçekleştirilmesi talep edilir. Hakem(ler), düzeltmeler sonrası tekrar değerlendirmek istemiş ise, güncellenen dosyalar hakemlere iletilir. Hakem(ler), düzeltmelerin gerçekleştirilme durumunu editör kararına bırakmış ise, hakem rapor ve dosyaları editör tarafından incelenir.

Son Değerlendirme ve Karar

Hakem raporları ve görüşleri editörler tarafından bu aşamada incelenir ve bildiri hakkında kabul veya ret kararı verilir. Bir bildirinin kabul edilmesi için en az iki olumlu hakem görüşü, ret kararı içinse en az iki olumsuz hakem raporu gerekmektedir.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Sayısına Gönderilmesi Planlanan Tam Metin Bildiriler İçin Önemli Not:

Bu tür tam metin bildiriler, öncelikle yukarıdaki hakem değerlendirme sürecinden geçecek, sonrasında sunulmak üzere kabul edilen ve sunulan tam metin bildiriler dergimiz özel sayısında yayımlanma şansına sahip olacaktır. Sunumu tamamlanan ve özel sayıda yayımlanması uygun görülen tam metin bildiriler yazarl(lar)ı tarafından dergimizin DergiPark sistemine yüklenecektir. Bu tür çalışmalar için dergimizin hakem değerlendirme süreçleri ayrıca uygulanacaktır. Dergimizin hakem değerlendirme süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için şu sayfayı inceleyiniz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/page/15209

Duyuru

2. Balıkesir Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin tam metin/özet bildiri kitabı ve Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne gönderimleri ile alakalı açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.