İçeriğe geç

II. BALIKESİR SEMPOZYUMU

ÇAĞRI METNİ

(6 Haziran 2024)

Saygıdeğer Akademisyenler, Araştırmacılar ve Katılımcılar,

Sizleri Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan II. Balıkesir Sempozyumu’na katılmaya davet etmekten dolayı büyük bir kıvanç duymaktayız. Bilindiği üzere Balıkesir; sahip olduğu coğrafi, tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik, doğal, turistik, gastronomik ve beşerî kaynaklarıyla Güney Marmara’nın önemli bir kültür ve üniversite şehridir. İlk kez 2005 yılında Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Balıkesir Sempozyumu, şehrin sahip olduğu özellikleri bilimsel bir bakış açısıyla incelemek ve ortaya çıkarmak adına önemli bir adım olmuştur. Bu sene yapılacak olan II. Balıkesir Sempozyumu sayesinde, Balıkesir’i esas alan bilimsel çalışmaların yüz yüze sunulması suretiyle şehrin zengin değerlerinin ve potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve yeni bilimsel çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Sempozyum, çeşitli sosyal bilim alanlarını kapsayan geniş bir konu yelpazesine odaklanacaktır. Aynı zamanda lisansüstü öğrencilerin hazırlamış olduğu bağımsız araştırmaların sunulması için uygun akademik ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. Etkinliğimizin öncelikli olarak Balıkesir ile ilgili aşağıdaki konu başlıklarında yapılan özgün araştırmaları içermesi öngörülmektedir:

 • Coğrafya
 • Eğitim Bilimleri
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Güzel Sanatlar
 • İktisadi ve İdari Bilimler
 • İlahiyat Bilimleri
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Turizm
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Yabancı Diller

Ayrıca, yukarıdaki genel konuların çerçevesine giren fakat sınırlı kalmayan diğer konulardaki bildirilerin de sunulmasına olanak tanınacaktır.

Katılımınızla etkinliğimizi daha zengin ve etkileşimli hale getirmeyi umuyor, çalışmalarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

II. Balıkesir Sempozyumu Düzenleme Kurulu

 

Duyuru

2. Balıkesir Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin tam metin/özet bildiri kitabı ve Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne gönderimleri ile alakalı açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.